ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
212 Istanbul (European Side) ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
216 Istanbul (Asian Side) ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
222استان اسکی‌شهر ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
224استان بورسا ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
226استان یالوا ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
228استان بیله‌جک ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
232استان ازمیر ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
236استان مانیسا ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
242استان آنتالیا ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
246استان اسپارتا ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
248استان بوردور ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
252استان موغله ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
256استان آیدین ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
258استان دنیزلی ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
262استان قوجاایلی ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
264استان سقاریه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
266استان بالیکسیر ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
272افیون قره‌حصاراستان افیون قره‌حصار ترکیه 146136 وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
274استان کوتاهیه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
276استان عشاق ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
282استان تکیرداغ ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
284استان ادیرنه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
286استان چاناق‌قلعه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
288استان قرقلرایلی ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
312استان آنکارا ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
318استان قیریق‌قلعه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
322استان آدانا ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
324مرسین (ترکیه)استان مرسین ترکیه 537842 وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
326استان ختای ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
328استان عثمانیه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
332استان قونیه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
338استان کارامان ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
342استان غازی عینتاب ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
344استان قهرمان مرعش ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
346استان سیواس ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
348استان کیلیس ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
352استان قیصریه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
354استان یوزگات ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
356استان توکات ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
358استان آماسیه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
362استان سامسون ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
364استان چوروم ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
366استان قسطمونی ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
368استان سینوپ ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
370استان قره‌بوک ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
372استان زنگولداغ ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
374استان بولی ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
376استان چانقری ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
378استان بارتین ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
380استان دوزجه ترکیه وقت شرق اروپا 0:19 جمعه UTC+03
صفحه 1بعدی