کد تلفن 12

پرتوریا | آفریقای جنوبی

پرتوریا پایتخت اجرائی و اداری کشور آفریقای جنوبی است. پرتوریا درسال ۱۸۵۵ به وسیله شخصی به نام پرتوریوس ساخته شد و به نام او پرتوریا نام گرفت.     Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:پرتوریا
شهرهای مرتبط:Brits
محلات نزدیک:Pretoria Central
منطقه زمانی:وقت عادی جنوب افریقا
زمان محلی:Friday 2:35
مربوط کد تلفن:101113141516

12 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 12  - پرتوریا

بوسیلۀ بخش اداری کد تلفن

ایالت آزاد (استان)
امپومالانگا
خاوتنگ
شمال غربی (استان آفریقای جنوبی)
کیپ شرقی
بیشتر ببین