کد تلفن اطلاعات در مورد افغانستان


کد تلفن در افغانستان

    پيش‌شماره كشور: +93

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
20کابلولایت کابلافغانستان3.0 میلیونوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
21افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
23بامیانولایت بامیانافغانستان61863وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
24Chak-e Wardakولایت وردکافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
25افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
26افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
27خوستولایت خوستافغانستان96123وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
28افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
30قندهارولایت قندهارافغانستان391190وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
31Ghazniولایت غزنیافغانستان141000وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
32Uruzgānولایت اروزگانافغانستان13388وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
33افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
34Baluchiولایت هلمندافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
40هراتولایت هراتافغانستان272806وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
41افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
42افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
43فراهولایت فراهافغانستان43561وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
44افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
50مزار شریفولایت بلخافغانستان303282وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
52افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
53افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
54افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
55ایبکولایت سمنگانافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
56سرپل (شهر)ولایت سرپلافغانستان52121وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
58بغلان، افغانستانولایت بغلانافغانستان108449وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
60جلال‌آباد (افغانستان)ولایت ننگرهارافغانستان200331وقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
61افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
62افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
63افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
64افغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
65Shkīnولایت پکتیکاافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
700Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
701Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
702Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
703Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
704Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
705Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
706Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
707Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
708Afghan Wireless (AWCC)موبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
771MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
772MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
774MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
775MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
776MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
777MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
778MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
779MTN Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
786Etisalat Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
787Etisalat Afghanistanموبايلافغانستانوقت افغانستان17:54 جمعهUTC+04:30
صفحه 1بعدی