27 کد تلفن

خوست | افغانستان

از شهرهای افغانستان و مرکز ولایت (استان) خوست کشور افغانستان و در ناحیه کوهستانی مرز پاکستان واقع شده‌ مرکزی دشت خوست بعد از ۱۹۵۴ در ۵ کیلومتری بخش شرقی مرکز کنونی شهر قرار داشت که در قدیم به آن «متون» می‌گفتند. پیدایش شهر خوست بعد ازسال ۱۹۵۴ بر اهداف سیاست..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:خوست
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:چهارشنبه 5:53
مربوط کد تلفن:202123242526