کد تلفن 33

اطلاعات جزیي
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:سه‌شنبه 0:15
مربوط کد تلفن:262730313234