کد تلفن 56

سرپل (شهر) | افغانستان

ُل یکی از شهرهای ولایت سرپل، افغانستان است. این شهر مرکز ولایت سرپل و ولسوالی سرپل محسوب می‌شود.     Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:سرپل (شهر)
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 8:11
مربوط کد تلفن:505253545558