786 کد تلفن

اطلاعات جزیي
محلات نزدیک:Kart-e-Char, Kart-e-Say, Karte-Ye-Sakhi, Qala-e-Fathullah, Shahre Naow, Sherpur
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:جمعه 18:15
مربوط کد تلفن:774775777787788789

786 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 786  - افغانستان