کد تلفن 787

اطلاعات جزیي
محلات نزدیک:Shahre Naow, Wazir Akbar Khan
منطقه زمانی:وقت افغانستان
زمان محلی:یکشنبه 7:41
مربوط کد تلفن:775776778786788789

787 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 787  - افغانستان