کد تلفن اطلاعات در مورد ایالات متحده آمریکا

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ایالات متحدهٔ امریکاکد تلفن در ایالات متحده آمریکا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
201ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
202واشینگتن، دی.سی.واشینگتن، دی.سی.ایالات متحدهٔ امریکا601723وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
203ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
205Birminghamآلاباماایالات متحدهٔ امریکا212237وقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
206سیاتلایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا608660وقت غرب امریکا2:20 یکشنبهUTC-08
207مین (ایالت)ایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
208آیداهوایالات متحدهٔ امریکاوقت کوهستانی امریکا3:20 یکشنبهUTC-07
209کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکاوقت غرب امریکا2:20 یکشنبهUTC-08
210سان آنتونیوتگزاسایالات متحدهٔ امریکا1.3 میلیونوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
212نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا8.2 میلیونوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
213لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا3.8 میلیونوقت غرب امریکا2:20 یکشنبهUTC-08
214دالاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا1.2 میلیونوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
215فیلادلفیا، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا1.5 میلیونوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
216کلیولنداوهایوایالات متحدهٔ امریکا396815وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
217ایلینویایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
218Duluthمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا86265وقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
219ایندیاناایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
220ایالات متحدهٔ امریکا
224ایلینویایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
225باتون‌روژ، لوئیزیانالوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا229493وقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
227ایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
228میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
229جورجیاایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
231میشیگانایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
234Akronاوهایوایالات متحدهٔ امریکا199110وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
239فورت مایرز، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا62298وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
240مریلندایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
248دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا713777وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
251موبیل، آلاباماآلاباماایالات متحدهٔ امریکا195111وقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
252کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
253تاکوما، واشینگتنایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا198397وقت غرب امریکا2:20 یکشنبهUTC-08
254تگزاسایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
256آلاباماایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
260فورت‌وین، ایندیاناایندیاناایالات متحدهٔ امریکا253691وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
262میلواکی، ویسکانسینویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا594833وقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
267فیلادلفیا، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا1.5 میلیونوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
269میشیگانایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
270کنتاکیایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
272ایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
274ایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
276ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
281هیوستونتگزاسایالات متحدهٔ امریکا2.1 میلیونوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
283ایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
301مریلندایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
302ویلمینگتون، دلاوردلاویرایالات متحدهٔ امریکا70851وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
303آرورا، کلرادوکلرادوایالات متحدهٔ امریکا325078وقت کوهستانی امریکا3:20 یکشنبهUTC-07
304ویرجینیای غربیایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
305میامی، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا399457وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
307وایومینگایالات متحدهٔ امریکاوقت کوهستانی امریکا3:20 یکشنبهUTC-07
308نبراسکاایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
صفحه 1بعدی