کد تلفن اطلاعات در مورد ایالات متحده آمریکا

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ایالات متحدهٔ امریکاکد تلفن در ایالات متحده آمریکا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
201ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
202واشینگتن، دی.سی.واشینگتن، دی.سی.ایالات متحدهٔ امریکا601723وقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
203ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
205Birminghamآلاباماایالات متحدهٔ امریکا212237وقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
206سیاتلایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا608660وقت غرب امریکا23:49 سه‌شنبهUTC-07
207مین (ایالت)ایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
208آیداهوایالات متحدهٔ امریکاوقت کوهستانی امریکا0:49 چهارشنبهUTC-06
209کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکاوقت غرب امریکا23:49 سه‌شنبهUTC-07
210سان آنتونیوتگزاسایالات متحدهٔ امریکا1.3 میلیونوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
212نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا8.2 میلیونوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
213لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا3.8 میلیونوقت غرب امریکا23:49 سه‌شنبهUTC-07
214دالاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا1.2 میلیونوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
215فیلادلفیا، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا1.5 میلیونوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
216کلیولنداوهایوایالات متحدهٔ امریکا396815وقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
217ایلینویایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
218Duluthمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا86265وقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
219ایندیاناایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
220ایالات متحدهٔ امریکا
224ایلینویایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
225باتون‌روژ، لوئیزیانالوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا229493وقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
227ایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
228میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
229جورجیاایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
231میشیگانایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
234Akronاوهایوایالات متحدهٔ امریکا199110وقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
239فورت مایرز، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا62298وقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
240مریلندایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
248دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا713777وقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
251موبیل، آلاباماآلاباماایالات متحدهٔ امریکا195111وقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
252کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
253تاکوما، واشینگتنایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا198397وقت غرب امریکا23:49 سه‌شنبهUTC-07
254تگزاسایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
256آلاباماایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
260فورت‌وین، ایندیاناایندیاناایالات متحدهٔ امریکا253691وقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
262میلواکی، ویسکانسینویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا594833وقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
267فیلادلفیا، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا1.5 میلیونوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
269میشیگانایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
270کنتاکیایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
272ایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
274ایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
276ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
281هیوستونتگزاسایالات متحدهٔ امریکا2.1 میلیونوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
283ایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
301مریلندایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
302ویلمینگتون، دلاوردلاویرایالات متحدهٔ امریکا70851وقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
303آرورا، کلرادوکلرادوایالات متحدهٔ امریکا325078وقت کوهستانی امریکا0:49 چهارشنبهUTC-06
304ویرجینیای غربیایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
305میامی، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا399457وقت شرق امریکا2:49 چهارشنبهUTC-04
307وایومینگایالات متحدهٔ امریکاوقت کوهستانی امریکا0:49 چهارشنبهUTC-06
308نبراسکاایالات متحدهٔ امریکاوقت مرکز امریکا1:49 چهارشنبهUTC-05
صفحه 1بعدی