کد تلفن اطلاعات در مورد واشینگتن، دی.سی.

کد تلفن در واشینگتن، دی.سی.

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
202واشینگتن، دی.سی.واشینگتن، دی.سی.ایالات متحدهٔ امریکا601723وقت شرق امریکا2:27 دوشنبهUTC-04
301مریلندایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:27 دوشنبهUTC-04
703ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا2:27 دوشنبهUTC-04
صفحه 1


شهرهای نزدیک

نام شهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرکد تلفنکد پستی
Fort Myer Heightsویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا703، 57122211
برنتوود، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا3046240، 30120722
تکووما، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا16715301، 24020913، 20912، 20901
رینیر، مریلندمریلندایالات متحدهٔ امریکا8080301، 240، 20220712