کد تلفن اطلاعات در مورد واشینگتن، دی.سی.

کد تلفن در واشینگتن، دی.سی.

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
202واشینگتن، دی.سی.واشینگتن، دی.سی.ایالات متحدهٔ امریکا601723وقت شرق امریکا16:14 جمعهUTC-05
301مریلندایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا16:14 جمعهUTC-05
703ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکاوقت شرق امریکا16:14 جمعهUTC-05
صفحه 1