استان اردبیل | کد تلفن

کد تلفن در استان اردبیل    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
152ساریاستان مازندرانایران255396وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
173علی‌آباد کتولاستان گلستانایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
182آستارااستان گیلانایران39065وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
221استان خوزستانایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
242زنجاناستان زنجانایران357471وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
256پرندک (رباط‌کریم)استان تهرانایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
262استان البرزایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
282تربت حیدریهاستان خراسان رضویایران125633وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
342کرماناستان کرمانایران577514وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
349Eslāmābādاستان اردبیلایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
382خویاستان آذربایجان غربیایران175370وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
412شرفخانهاستان آذربایجان شرقیایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
422ملکاناستان آذربایجان شرقیایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
432شیرواناستان خراسان شمالیایران82790وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
443سلماساستان آذربایجان غربیایران81606وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
444اشنویهاستان آذربایجان غربیایران50661وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
451اردبیلاستان اردبیلایران410753وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
452اردبیلاستان اردبیلایران410753وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
462ماکواستان آذربایجان غربیایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
472تسوجاستان آذربایجان شرقیایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
482Būkānاستان آذربایجان غربیایران213331وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
512سرخساستان خراسان رضویایران46499وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
572شهرستانک (کرج)استان تهرانایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
712حاجی‌آباد (فارس)استان فارسایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
764جزیره کیشاستان هرمزگانایران20922وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
766بندر جاسکاستان هرمزگانایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
772بندر ترکمناستان گلستانایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
782علی‌آباد کتولاستان گلستانایرانوقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
832کرمانشاهاستان کرمانشاهایران621100وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
875بانهاستان کردستانایران104799وقت ایران8:49 شنبهUTC+03:30
صفحه 1