بندر انزلی | کد تلفن

کد تلفن در بندر انزلی

    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
132بندر انزلیاستان گیلانایران110826وقت ایران4:29 شنبهUTC+04:30
181بندر انزلیاستان گیلانایران110826وقت ایران4:29 شنبهUTC+04:30
صفحه 1
مقوله‌هاي برتر براي بندر انزلی