خمینی‌شهر | کد تلفن

کد تلفن در خمینی‌شهر

    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
312خرمشهراستان خوزستانایران330606وقت ایران14:24 دوشنبهUTC+04:30
صفحه 1
مقوله‌هاي برتر براي خمینی‌شهر