زنجان | کد تلفن

کد تلفن در زنجان

    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
241زنجاناستان زنجانایران357471وقت ایران0:29 شنبهUTC+04:30
242زنجاناستان زنجانایران357471وقت ایران0:29 شنبهUTC+04:30
صفحه 1
مقوله‌هاي برتر براي زنجان