121 کد تلفن

آمل | ایران

آمل ( تلفظ ) یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. این شهر با ۲۷۱۲۶۹ نفر جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰) در جلگهٔ مازندران و در دوسوی رود هراز با ارتفاع ۷۶ متر از سطح دریا در ۵۲ درجه و ۲۱ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی و در فاصله ۷۰ کیلومت..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:آمل
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 14:38
مربوط کد تلفن:11111212122123124