کد تلفن 121

آمل | ایران

آمل ( تلفظ ) یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. این شهر با ۲۷۱۲۶۹ نفر جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰) در جلگهٔ مازندران و در دوسوی رود هراز با ارتفاع ۷۶ متر از سطح دریا در ۵۲ درجه و ۲۱ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی و در فاصله ۷۰ کیلومت..    Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:آمل
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 8:52
مربوط کد تلفن:11111212122123124