کد تلفن 122

چمستان | ایران

چَمِستان یکی از شهرهای استان مازندران است. شهر مرکز بخش چمستان از شهرستان نور می‌باشد. جاده‌ای به شکل نیم‌دایره (نعل) چمستان را به نور و آمل وصل می‌کند. این شهر دارای شهرداری، بخشداری، دادگستری، سایر ادارات و دوایر دولتی، امکانات گازکشی، کتابخانه، عمومی، سینم..    Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:چمستان
شهرهای مرتبط:نور (شهر) |  آبگرم (شهر)  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:Wednesday 2:33
مربوط کد تلفن:11111212121123124