122 کد تلفن

چمستان | ایران

چَمِستان یکی از شهرهای استان مازندران است. شهر مرکز بخش چمستان از شهرستان نور می‌باشد. جاده‌ای به شکل نیم‌دایره (نعل) چمستان را به نور و آمل وصل می‌کند. این شهر دارای شهرداری، بخشداری، دادگستری، سایر ادارات و دوایر دولتی، امکانات گازکشی، کتابخانه، عمومی، سینم..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:چمستان
شهرهای مرتبط:نور (شهر) |  آبگرم (شهر)  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 14:15
مربوط کد تلفن:11111212121123124