124 کد تلفن

زیرآب | ایران

شهر زیرآب یکی از چهار شهر شهرستان سواد کوه در استان مازندران ایران است. زیرآب از جنوب به شهر پل سفید و از شمال به شهر شیرگاه راه دارد. جادهٔ ارتباطی تهران-شمال از میان این شهر زیبا می‌گذرد. همچنین راه‌آهن تهران – شمال از این شهر می‌گذرد. شغل بیشتر مردم این شه..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:زیرآب
شهرهای مرتبط:شیرگاه |  پل سفید  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 14:27
مربوط کد تلفن:11111212121122123