192 کد تلفن

تنکابن | ایران

تنکابن ( تلفظ ) یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. یا شهسوار معروف به پایتخت مرکبات کشور مرکز شهرستان تنکابن بوده و بزرگترین شهر غرب استان مازندران محسوب می گردد.این شهر مرکز فرمانداری ویژه تنکابن می باشد.،،، جمعیت آن بر اساس آخرین سرشماری ۴۵٬۳۳۸ نفر ..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:تنکابن
شهرهای مرتبط:رامسر |  نیم‌ور  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 14:23
مربوط کد تلفن:17317418181182191

192 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 192  - تنکابن