255 کد تلفن

ساوه | ایران

ساوه از شهرهای استان مرکزی و مرکز شهرستان ساوه، در کشور ایران است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۱۲ برابر با ۲۰۱۸۲۸ نفر است. ساوه یکی از شهرها و مناطق باستانی بازمانده از دوره ساسانی است که در اواخر آن دوره و در اوایل دوره اسلامی یعنی سال ۲۲ هجری، جزو ایالت جبال یا ک..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:ساوه
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 13:10
مربوط کد تلفن:23123225125225627