263 کد تلفن

فشندک | ایران

َشَندک روستایی است در منطقه طالقان در ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب تهران. ارتفاع آن است از سطح دریا ۱۸۶۰ متر است.  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:فشندک
محلات نزدیک:Azimieh, District 1, Esfahaniha, Fardis, Gohardasht, Jahanshahr, Mehrshahr
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 6:53
مربوط کد تلفن:25125226126226527

263 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 263  - فشندک