265 کد تلفن

دنبلید | ایران

، روستایی از توابع بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز ایران است.   ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:دنبلید
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 14:19
مربوط کد تلفن:25225526126226327