273 کد تلفن

شاهرود | ایران

شاهرود، یکی از شهرهای استان سمنان در ایران و مرکز شهرستان شاهرود است. نام‌های قدیمی دیگری برای شاهرود که می‌توان نام برد عبارت است از «حنچره»، «شخره» و «شاخره» اشاره نمود. شاهرود، در حد فاصل دو نوع آب و هوای مرطوب و پرباران در شمال و کویری، در جنوب جای گرفته ک..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:شاهرود
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 14:10
مربوط کد تلفن:25626126226327274