282 کد تلفن

تربت حیدریه | ایران

تربت حیدریه یکی از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان تربت حیدریه است. حیدریه در ۱۴۰ کیلومتری جنوب مشهد و ۱۰۰۵ کیلومتری تهران است. شهر تربت حیدریه ۵۳ کیلومتر مربع وسعت دارد و ارتفاع آن ۱۳۳۳ متر از سطح دریا می‌باشد. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:تربت حیدریه
شهرهای مرتبط:تاکستان |  نهاوند  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 12:45
مربوط کد تلفن:26326527273281284

282 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 282  - تربت حیدریه