291 کد تلفن

ورامین | ایران

ورامین شهری است در بخش مرکزی شهرستان ورامین در استان تهران ایران که جمعیت آن بر پایه آمار نفوس ومسکن سال ۸۵ برابر با ۲۰۸٬۹۹۶ نفر بود. و در سال ۹۰ برابر با ۲۱۸،۹۹۱ نفر است.   ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:ورامین
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 14:15
مربوط کد تلفن:27273274281282292