292 کد تلفن

پیشوا (شهر) | ایران

پیشوا مرکز شهرستان پیشوا و یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. شهر پیشوا در دامنه‌های طبیعی قرار دارد و در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی پایتخت واقع شده‌است. شهر در مسیر کهن راه ابریشم و همچنین در مسیر خط راه‌آهن سراسری تهران-مشهد قرار دارد. از معدود شهر هایی اس..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:پیشوا (شهر)
شهرهای مرتبط:پاکدشت |  حصارامیر  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 14:49
مربوط کد تلفن:27273274281282291