311 کد تلفن

اصفهان | ایران

اِصفَهان یا اِسپَهان تلفظ شهری باستانی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است. اصفهان، سومین شهر پهناور ایران پس از تهران، مشهد و سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد است. این شهر در میان سال‌های ۱۰۵۰ تا ۱۷۲۲ میلادی ..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:اصفهان
محلات نزدیک:Charkhab, Fathabad, Jolfa, Khane Esfahan, Mahale Now, Mostahlek, Saadat Abad, Sichan
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:شنبه 14:40
مربوط کد تلفن:31231532321322323

311 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 311  - اصفهان