312 کد تلفن

خرمشهر | ایران

خُرَّمشَهر یکی از شهرهای جنوبی استان خوزستان و مرکز شهرستان خرمشهر است. این شهر در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرود و کارون و در ناحیه‌ای باتلاقی و پست در دلتای رودخانهٔ اروندرود قرار گرفته و ۲۳ کیلومتر مربع مساحت دارد. به‌جهت واقع‌شدن در مجاورت خلیج فارس و کشو..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:خرمشهر
شهرهای مرتبط:خمینی‌شهر |  شاهین‌شهر  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:جمعه 18:09
مربوط کد تلفن:31131532321322323

312 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 312  - خرمشهر