322 کد تلفن

اصفهان | ایران

اِصفَهان یا اِسپَهان تلفظ شهری باستانی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است. اصفهان، سومین شهر پهناور ایران پس از تهران، مشهد و سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد است. این شهر در میان سال‌های ۱۰۵۰ تا ۱۷۲۲ میلادی ..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:اصفهان
شهرهای مرتبط:حنا (شهر) |  ونک  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 7:05
مربوط کد تلفن:3153232132332434