32 کد تلفن

اصفهان | ایران

اِصفَهان یا اِسپَهان تلفظ شهری باستانی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است. اصفهان، سومین شهر پهناور ایران پس از تهران، مشهد و سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد است. این شهر در میان سال‌های ۱۰۵۰ تا ۱۷۲۲ میلادی ..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:اصفهان
محلات نزدیک:Abbas Abad, District 1
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 6:38
مربوط کد تلفن:32132232332433234

32 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 32  - اصفهان