347 کد تلفن

بافت (شهر) | ایران

بافت یکی از شهرهای مهم، کوهستانی و گردشگری استان کرمان در ۱۶۵ کیلومتری مرکز استان کرمان، با ارتفاعی حدود ۲۳۰۰ متر (۲۲۸۰ تا ۲۳۱۵) سومین شهر مرتفع ایران و خوش آب و هواترین شهرهای استان پهناور کرمان می‌باشد. بافت با داشتن شرایط ویژهٔ دما و ارتفاع بالا و بارش مناس..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:بافت (شهر)
شهرهای مرتبط:پاریز |  سعادت‌آباد (تهران)
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:جمعه 17:18
مربوط کد تلفن:34341342344345346