351 کد تلفن

یزد | ایران

یزد تلفظ مرکز استان و شهرستان یزد در مرکز ایران است. این شهر بین رشته‌های شیرکوه و خرانق و در دشتی گسترده به نام دشت یزد ـ اردکان قرار گرفته‌است. یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان است، به قسمی که اولین صندوق امانات جهان در ۱۷۰۰ سال پیش در حوضه تمدن ..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:یزد
محلات نزدیک:Abshahi, Emam Shahr, Khorramshah, Safaeieh, Sar-e Do Rah
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 6:09
مربوط کد تلفن:34344345347352353

351 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 351  - یزد