352 کد تلفن

یزد | ایران

یزد تلفظ مرکز استان و شهرستان یزد در مرکز ایران است. این شهر بین رشته‌های شیرکوه و خرانق و در دشتی گسترده به نام دشت یزد ـ اردکان قرار گرفته‌است. یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان است، به قسمی که اولین صندوق امانات جهان در ۱۷۰۰ سال پیش در حوضه تمدن ..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:یزد
شهرهای مرتبط:خرمشهر |  مبارکه  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 6:04
مربوط کد تلفن:34345346348351353

352 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 352  - یزد