361 کد تلفن

کاشان | ایران

کاشان شهری تاریخی است که مرکز شهرستان و فرمانداری ویژهٔ کاشان است که بخشی از استان اصفهان محسوب می‌شود. این شهر در مرکز ایران در ۲۲۰ کیلومتری جنوب پایتخت و ۲۰۰ کیلومتری مرکز استان واقع است.   ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:کاشان
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 6:07
مربوط کد تلفن:347348349351362363

کسب و کارها در 361  - کاشان