کد تلفن 411

تبریز | ایران

تبریز ( تلفظ ) یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر بزرگ‌ترین شهر منطقهٔ شمال‌غرب ایران و مناطق آذری‌نشین و قطب اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. تبریز در سال ۱۳۹۰ خورشیدی بالغ بر ۱٬۴۹..    Wikipedia.org
411 اطلاعات جزیي
شهر:تبریزمحلات نزدیک:Ahrab, Leyl Abad, Milaad, Mokhaberat, Shahid Yaghchiyan, اهراب
منطقه زمانی:وقت عادی ایرانزمان محلی:Monday 7:39
مربوط کد تلفن:41242421422423424

411 اطلاعات کسب و کار برای

411 کسب و کارها در  - تبریز

4.0 
East Azerbaijan, Tabriz, Rajaeeshahr, Iran · تبریز
4.5 
Tabriz, Khayyam · تبریز
5.0 
Tabriz, Khiyaban, Mehregan · تبریز
5.0 
East Azerbaijan, Tabriz, Shanb Ghazan, 22Bahman, Iran · تبریز
4.0 
Tabriz, Kuy -e- Shabnam, Saba · تبریز
4.5 
Tabriz, Baghe Shomal, Shahid Chamran · تبریز

کد تلفن 411 مکانهای دیگر برای

نام شهرکد تلفنمنطقه اداریکشورجمعيت
تبریز411استان آذربایجان شرقیایران1.5 میلیون
Eastern Azerbayajan411ایران

مربوط کد تلفن