424 کد تلفن

خواجه (شهر) | ایران

خواجه یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. این شهر مرکز بخش خواجه شهرستان هریس می‌باشد. خواجه در دلتای تلخه‌رود و در مسیر استراتژی جادهٔ اصلی تبریز-اهر قرار گرفته‌است. سال های اخیر خواجه پیشرفت خوبی داشته و الان شهردار آن احمدراد مهر است.تیم فوتبال ..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:خواجه (شهر)
شهرهای مرتبط:حسنخانی
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 6:15
مربوط کد تلفن:42421422423426427