528 کد تلفن

تربت جام | ایران

تُربَت جام یا جام مرکز شهرستان تربت جام و یکی از شهرهای کهن خراسان بزرگ است که اکنون در استان خراسان رضوی واقع شده‌است.نام کنونی شهر از تربت شیخ احمد جام برگرفته شده‌است.البته به گفته برخی از منابع، در زمانهای گذشته از ارتفاعات اطراف، این شهر به شکل جام دیده م..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:تربت جام
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:چهارشنبه 5:24
مربوط کد تلفن:5115125252953154