529 کد تلفن

کاریز (شهر) | ایران

کاریز شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان تایباد قرار دارد. این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۹۷۰۹ نفر بوده است . شهر در فاصله کمی در شمال شهر تایباد و در جاده تایباد به مشهد قرار دارد. عملیات ساخت راه کنارگذر شهر کاریز نیز د..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:کاریز (شهر)
شهرهای مرتبط:تایباد |  عالی محمود  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:جمعه 17:10
مربوط کد تلفن:5115125252853154