52 کد تلفن

حاجی‌آباد (خراسان جنوبی) | ایران

حاجی‌آباد، مرکز شهرستان زیرکوه، شهری است در استان خراسان جنوبی. این شهر در سال ۱۳۸۵ برابر ۴٫۷۸۴ نفر گزارش شده است. ‌آباد در میانه راه شهر قائن به دَقّ پِترِگان و مرز افغانستان واقع شده‌است. منطقه حاجی‌آباد با خشکسالی روبه‌رو است و احداث خط لوله آبرسانی آبیز د..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:حاجی‌آباد (خراسان جنوبی)
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:چهارشنبه 5:13
مربوط کد تلفن:51151252852953154

52 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 52  - حاجی‌آباد (خراسان جنوبی)