545 کد تلفن

بندر چابهار | ایران

چابَهار تلفظ (چاه‌بهار، چهاربهار) یکی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی این کشور می‌باشد که در کرانهٔ دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:بندر چابهار
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:جمعه 17:24
مربوط کد تلفن:54541542543544546