546 کد تلفن

نیک‌شهر | ایران

نیک‌شَهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در منطقه چابهار (جنوب بلوچستان) است.   ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:نیک‌شهر
شهرهای مرتبط:پیشین |  راسک  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:جمعه 16:44
مربوط کد تلفن:54541542543544545