کد تلفن 561

بیرجند | ایران

بیرجَند تلفظ مرکز استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان بیرجند در شرق ایران است. این شهر در سال ۱۳۹۰، تعداد ۱۸۴۶۴۷ نفر جمعیت داشته و چهل و نهمین شهر ایران بوده‌است. نخستین شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بوده و بنگاه آبلوله بیرجند به عنوان اولین سازمان..    Wikipedia.org
561 اطلاعات جزیي
شهر:بیرجندمنطقه زمانی:وقت عادی ایران
زمان محلی:Monday 7:40مربوط کد تلفن:545546547548562564

561 اطلاعات کسب و کار برای

561 کسب و کارها در  - بیرجند

561 - بیرجند در آموزش و پرورش
آموزش و پرورش های بیشتری را در 561 ببینید
5.0 
Birjand, South Khorasan, Iran · بیرجند
5.0 
Birjand, معلم 13 · بیرجند
3.0 
Birjand, Modares Boulevard · بیرجند
+98 56 1444 6838
Birjand, بلوار معلم - خیابان حافظ - تقاطع حافظ و خیام, خیابان حافظ · بیرجند
در حال حاظر باز کنید - تا اینکه 15:00
Birjand, خيابان صمدي · بیرجند
+98 56 1225 9099
بلوار شهداي عبادي، خيابان تاكستان, Birjand, South Khorasan, Iran · بیرجند

کد تلفن 561 مکانهای دیگر برای

نام شهرکد تلفنمنطقه اداریکشورجمعيت
بیرجند561استان خراسان جنوبیایران179686 (2012)
Miz Birjand561ایران

مربوط کد تلفن