562 کد تلفن

شهریار (تهران) | ایران

شهریار یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر یکی از شهرهای غرب استان تهران و مرکز شهرستان شهریار و غرب استان تهران است.   ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:شهریار (تهران)
شهرهای مرتبط:طبس مسینا |  درمیان (دورود)  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 7:22
مربوط کد تلفن:546547548551561564

کسب و کارها در 562  - شهریار (تهران)