631 کد تلفن

آبادان | ایران

آبادان مرکز شهرستان آبادان و از مناطق آزاد بازرگانی (منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند) ایران است. شهر آبادان در جنوب غربی ایران و در استان خوزستان واقع است. پس از اهواز این شهر مهم‌ترین شهر خوزستان است. این شهر همچنین دارای فرودگاه و بندر است و به دلیل داشتن پالای..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:آبادان
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:چهارشنبه 3:40
مربوط کد تلفن:61161262262363264