765 کد تلفن

میناب | ایران

میناب یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان میناب قرار دارد.   ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:میناب
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 6:36
مربوط کد تلفن:751761762763764766