772 کد تلفن

بندر ترکمن | ایران

بندر ترکمن، شهری است در غرب استان گلستان. نام آن پیش از انقلاب ایران «بندر شاه» بود. این شهر مرکز شهرستان ترکمن است. جزو شهرهایی است که در ابتدای کار راه آهن در ایران ریل‌های راه آهن به آن کشیده شد. این شهر درسال ۱۳۰۶ خورشیدی به فرمان رضاشاه بنیاد شد و سال بن..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:بندر ترکمن
شهرهای مرتبط:بندر کنگان |  بندر دیلم  | بیشتر
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 6:30
مربوط کد تلفن:762763764765771773

772 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 772  - بندر ترکمن