834 کد تلفن

سرپل ذهاب | ایران

سرپل ذهاب یکی از شهرهای استان کرمانشاه ایران است. مردم این شهر کرد هستند.این شهر مرزی ایران درزمان هشت سال دفاع مقدس ویران شدامابعدازجنگ بازسازی شد. این شهر در ۴۵ درجه و ۵۲ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۲۴ درجه عرض جغرافیایی و در غرب کشور و منتهی‌الیه شیب ارتفاعا..  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:سرپل ذهاب
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 7:01
مربوط کد تلفن:83831832835837838