835 کد تلفن

بیشه زرده | ایران

بیشه زرده، روستایی از توابع بخش معمولان شهرستان پل‌دختر در استان لرستان ایران است.  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر اصلی:بیشه زرده
شهرهای مرتبط:خسروی (قصر شیرین)
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 6:43
مربوط کد تلفن:83831832834837838