86 کد تلفن

کاکارضا امیدعلی | ایران

کاکارضا امیدعلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سلسله در استان لرستان ایران است.  ︎  Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:کاکارضا امیدعلی
محلات نزدیک:Abbas Abad, Bazar, Hajiabad Industrial Zone, Kuy-e-Enqelab, Shahrak-e-Qods, Shahrak-e-Shahid Mostafa Khomeyni
منطقه زمانی:وقت تابستانی ایران
زمان محلی:یکشنبه 7:51
مربوط کد تلفن:837842861862865866

86 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 86  - کاکارضا امیدعلی