برزیل | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در برزیل    پيش‌شماره كشور: +55

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
11سائو پائولوایالت سائو پائولوبرزیل10.0 میلیونوقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
12سائو ژوزه دوس کامپوسایالت سائو پائولوبرزیل613764وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
13سانتوسایالت سائو پائولوبرزیل411403وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
14Bauruایالت سائو پائولوبرزیل335024وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
15سوروکاباایالت سائو پائولوبرزیل558862وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
16ریبرآ پرتوایالت سائو پائولوبرزیل619746وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
17São José do Rio Pretoایالت سائو پائولوبرزیل374699وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
18Presidente Prudenteایالت سائو پائولوبرزیل209502وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
19کمپیناسایالت سائو پائولوبرزیل1.0 میلیونوقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
21ریو دو ژانیروریو دو ژانیرو (ایالت)برزیل6.0 میلیونوقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
22Campos dos Goytacazesریو دو ژانیرو (ایالت)برزیلوقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
24Petrópolisریو دو ژانیرو (ایالت)برزیل272691وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
27Vila Velhaاسپیریتو سانتوبرزیل394930وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
28Cachoeiro de Itapemirimاسپیریتو سانتوبرزیل187019وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
31بلو هوریزونتهمیناس گرایسبرزیل2.4 میلیونوقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
32Juiz de Foraمیناس گرایسبرزیل470193وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
33Governador Valadaresمیناس گرایسبرزیل250878وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
34یوبرلاندیامیناس گرایسبرزیل563536وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
35ورگینهامیناس گرایسبرزیل116571وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
37Divinópolisمیناس گرایسبرزیل193832وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
38Montes Clarosمیناس گرایسبرزیل332379وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
41کوریتیباپارانا (ایالت)برزیل1.7 میلیونوقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
42پونتا گروساپارانا (ایالت)برزیل292177وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
43لوندریناپارانا (ایالت)برزیل471832وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
44مارینگاپارانا (ایالت)برزیل311724وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
45فوز دو لوآچوپارانا (ایالت)برزیل293523وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
46Pato Brancoپارانا (ایالت)برزیل65754وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
47جوینویلسانتا کاتارینابرزیل461304وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
48فلوریانوپلیسسانتا کاتارینابرزیل412724وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
49Lagesسانتا کاتارینابرزیل164676وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
51پورتو الگرهریو گرانده جنوبیبرزیل1.4 میلیونوقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
53پلوتاسریو گرانده جنوبیبرزیل320674وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
54کاشیاس دو سوریو گرانده جنوبیبرزیل381270وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
55Uruguaianaریو گرانده جنوبیبرزیل123480وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
61برازیلیاناحیه فدرال (برزیل)برزیل2.2 میلیونوقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
62گویانیاگوییاسبرزیل1.2 میلیونوقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
63Palmasپارانا (ایالت)برزیل39150وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
64کاتالائوگوییاسبرزیل63544وقت برازیلیا5:02 یکشنبهUTC-02
65کویاباماتو گروسوبرزیل521934وقت آمازون4:02 یکشنبهUTC-03
66روندونوپلیسماتو گروسوبرزیل152912وقت آمازون4:02 یکشنبهUTC-03
67کامپوگراندهماتوگروسو جنوبیبرزیل729151وقت آمازون4:02 یکشنبهUTC-03
68ریو برانکواکریبرزیل257642وقت برزیل (ریوبرانکو)2:02 یکشنبهUTC-05
69پورتو ولیوروندونیابرزیل306180وقت آمازون3:02 یکشنبهUTC-04
71سالوادورباهیابرزیل2.7 میلیونوقت برازیلیا4:02 یکشنبهUTC-03
73Itabunaباهیابرزیل205660وقت برازیلیا4:02 یکشنبهUTC-03
74Jacobinaپیاویبرزیلوقت برازیلیا4:02 یکشنبهUTC-03
75فیرا دی سانتاناباهیابرزیل481911وقت برازیلیا4:02 یکشنبهUTC-03
77Vitória da Conquistaباهیابرزیل253137وقت برازیلیا4:02 یکشنبهUTC-03
79آراکاخوسرژیپهبرزیل490175وقت برازیلیا4:02 یکشنبهUTC-03
81ریسیفپرنامبوکوبرزیل1.5 میلیونوقت برازیلیا4:02 یکشنبهUTC-03
صفحه 1بعدی