بریتانیا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در بریتانیا    پيش‌شماره كشور: +44

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
113Leedsانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
114شفیلدانگلستانبریتانیا447047وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
115ناتینگهامانگلستانبریتانیا246654وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
116لسترانگلستانبریتانیا339239وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
117بریستولانگلستانبریتانیا430713وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
118ردینگ، انگلستانانگلستانبریتانیا244070وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1200کلیتروانگلستانبریتانیا15024وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1202بورنموثانگلستانبریتانیا163600وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1204بولتونانگلستانبریتانیا141331وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1205بوستون، لینکلن‌شرانگلستانبریتانیا35859وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1206کولچسترانگلستانبریتانیا109414وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1207Consettانگلستانبریتانیا21016وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1208بودمینانگلستانبریتانیا13063وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1209ردروثانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
121بیرمنگامانگلستانبریتانیا984333وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1223کمبریجانگلستانبریتانیا128488وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1224ابردیناسکاتلندبریتانیا183790وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1225باثانگلستانبریتانیا93238وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1226Barnsleyانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1227کنتربریانگلستانبریتانیا46978وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1228کارلایل، کامبریاانگلستانبریتانیا72633وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1229باوو-این-فورنسانگلستانبریتانیا47264وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1233Ashfordانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1234بدفورد، انگلستانانگلستانبریتانیا86658وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1235ابینگدن، آکسفوردشرانگلستانبریتانیا37192وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1236کوتبریجاسکاتلندبریتانیا41170وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1237بیدفوردانگلستانبریتانیا16624وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1239Cardiganولزبریتانیاوقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1241آربروثاسکاتلندبریتانیا22291وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1242چلتنهامانگلستانبریتانیا103249وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1243چیچسترانگلستانبریتانیا28222وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1244چسترانگلستانبریتانیا77040وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1245چلمزفوردانگلستانبریتانیا102671وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1246باسینگستوکانگلستانبریتانیا96348وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1248بنگور، ولزولزبریتانیا15449وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1249Chippenhamانگلستانبریتانیاوقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1250Blairgowrieاسکاتلندبریتانیا8081وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1252الدرشاتانگلستانبریتانیا61339وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1253بلکپولانگلستانبریتانیا143101وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1254Blackburnاسکاتلندبریتانیا4631وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1255کلکتون-آن-سیانگلستانبریتانیا54674وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1256باسینگستوکانگلستانبریتانیا96348وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1257Coppullانگلستانبریتانیا7417وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1258بلندفورد فورمانگلستانبریتانیا10073وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1259الوآاسکاتلندبریتانیا18885وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1260کونگلتونانگلستانبریتانیا26030وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1261Banffاسکاتلندبریتانیا3914وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1262بریدلینگتونانگلستانبریتانیا35057وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1263کرومرانگلستانبریتانیا9033وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
1264اندوور، همپشرانگلستانبریتانیا39951وقت بریتانیا0:16 جمعهUTC+00
صفحه 1بعدی